Skip to main content

المتغير العشوائي، المتغير العشوائي المنفصل، الوسط، التباين، التوزيع الاحتمالي، التوقع الرياضي.Random variable

Syndicate content